صفحه کابینت

بلوط آمریکایی

دارای ضخامت های 3 و 5 سانتی متر

عرض های 60 ، 65 و 90 سانتی متر

فینیش های مات و براق

صفحه کابینت

امپریال سفید

دارای ضخامت های 3 و 5 سانتی متر

عرض های 60 ، 65 و 90 سانتی متر

فینیش های مات و براق

error: محتوا محافظت شده است!!
فروشگاه