مشخصات ورق فرامید

مغز ورق

ام دی اف

روکش ورق

سینکرونایز

ضخامت ورق

16 میلی متر

طول ورق

366 سانتی متر

عرض ورق

183 سانتی متر

فینیش ورق

مات

ام دی اف فرامید