نمایش 1–8 از 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیوارپوش پی وی سی تاپکو کد 1438

 • ابعاد: 280*122 سانتی‌متر
 • سطح پوشش: 3.41 متر مربع
 • ضخامت معمولی: 3.7 میلی‌متر
 • ضخامت نورگذر: 2.5 میلی‌متر
 • ویژگی ها: ضدآب، آنتی باکتریال، وزن سبک، ضد حریق و مقاوم

دیوارپوش پی وی سی تاپکو کد 1446

 • ابعاد: 280*122 سانتی‌متر
 • سطح پوشش: 3.41 متر مربع
 • ضخامت معمولی: 3.7 میلی‌متر
 • ضخامت نورگذر: 2.5 میلی‌متر
 • ویژگی ها: ضدآب، آنتی باکتریال، وزن سبک، ضد حریق و مقاوم

دیوارپوش پی وی سی تاپکو کد 1445

 • ابعاد: 280*122 سانتی‌متر
 • سطح پوشش: 3.41 متر مربع
 • ضخامت معمولی: 3.7 میلی‌متر
 • ضخامت نورگذر: 2.5 میلی‌متر
 • ویژگی ها: ضدآب، آنتی باکتریال، وزن سبک، ضد حریق و مقاوم

دیوارپوش پی وی سی تاپکو کد 1450

 • ابعاد: 280*122 سانتی‌متر
 • سطح پوشش: 3.41 متر مربع
 • ضخامت معمولی: 3.7 میلی‌متر
 • ضخامت نورگذر: 2.5 میلی‌متر
 • ویژگی ها: ضدآب، آنتی باکتریال، وزن سبک، ضد حریق و مقاوم

دیوارپوش پی وی سی تاپکو کد 1437

 • ابعاد: 280*122 سانتی‌متر
 • سطح پوشش: 3.41 متر مربع
 • ضخامت معمولی: 3.7 میلی‌متر
 • ضخامت نورگذر: 2.5 میلی‌متر
 • ویژگی ها: ضدآب، آنتی باکتریال، وزن سبک، ضد حریق و مقاوم

دیوارپوش پی وی سی تاپکو کد 1443

 • ابعاد: 280*122 سانتی‌متر
 • سطح پوشش: 3.41 متر مربع
 • ضخامت معمولی: 3.7 میلی‌متر
 • ضخامت نورگذر: 2.5 میلی‌متر
 • ویژگی ها: ضدآب، آنتی باکتریال، وزن سبک، ضد حریق و مقاوم

دیوارپوش پی وی سی تاپکو کد 1435

 • ابعاد: 280*122 سانتی‌متر
 • سطح پوشش: 3.41 متر مربع
 • ضخامت معمولی: 3.7 میلی‌متر
 • ضخامت نورگذر: 2.5 میلی‌متر
 • ویژگی ها: ضدآب، آنتی باکتریال، وزن سبک، ضد حریق و مقاوم

دیوارپوش پی وی سی تاپکو کد 1444

 • ابعاد: 280*122 سانتی‌متر
 • سطح پوشش: 3.41 متر مربع
 • ضخامت معمولی: 3.7 میلی‌متر
 • ضخامت نورگذر: 2.5 میلی‌متر
 • ویژگی ها: ضدآب، آنتی باکتریال، وزن سبک، ضد حریق و مقاوم