نمایش 1–8 از 37 نتیجه

نمایش 9 24 36

صفحه کابینت روکش وایا کد 313

 • مغز صفحه کابینت: ام دی اف
 • روکش: اچ پی ال وایا
 • طول: 410 سانتی متر
 • ضخامت: 3, 5, 7 سانتی متر

صفحه کابینت روکش وایا کد 311

 • مغز صفحه کابینت: ام دی اف
 • روکش: اچ پی ال وایا
 • طول: 410 سانتی متر
 • ضخامت: 3, 5, 7 سانتی متر

صفحه کابینت روکش وایا کد 309

 • مغز صفحه کابینت: ام دی اف
 • روکش: اچ پی ال وایا
 • طول: 410 سانتی متر
 • ضخامت: 3, 5, 7 سانتی متر

صفحه کابینت روکش وایا کد 308

 • مغز صفحه کابینت: ام دی اف
 • روکش: اچ پی ال وایا
 • طول: 410 سانتی متر
 • ضخامت: 3, 5, 7 سانتی متر

صفحه کابینت روکش وایا کد 302

 • مغز صفحه کابینت: ام دی اف
 • روکش: اچ پی ال وایا
 • طول: 410 سانتی متر
 • ضخامت: 3, 5, 7 سانتی متر

صفحه کابینت روکش وایا کد 109

 • مغز صفحه کابینت: ام دی اف
 • روکش: اچ پی ال وایا
 • طول: 410 سانتی متر
 • ضخامت: 3, 5, 7 سانتی متر

صفحه کابینت روکش آرتاویل کد 118

 • مغز صفحه کابینت: ام دی اف, پلی وود (ضدآب)
 • روکش: اچ پی ال آرتاویل مات و براق
 • طول: حداقل 366 و حداکثر 410 سانتی متر
 • ضخامت: 3, 5, 7 سانتی متر

صفحه کابینت روکش آرتاویل کد 132

 • مغز صفحه کابینت: ام دی اف, پلی وود (ضدآب)
 • روکش: اچ پی ال آرتاویل مات و براق
 • طول: حداقل 366 و حداکثر 410 سانتی متر
 • ضخامت: 3, 5, 7 سانتی متر